Old Trafford footall stadium

Kapaciteti: 75,765

Qytet: Manchester

Shteti: Angli

Klub: Manchester United

Ndërkombëtar: e panjohur