Terms Of Use

Hyrje

 • Këto terma dhe kushte ("Termat") aplikohet për të gjithë dhe çdo përdorim i web site dispozicion në Soccer Wiki dhe lojërat e saj, konkurse, përmbajtje dhe shërbime, duke përfshirë pa kufizim shërbimi komunikimi siç përcaktohet më poshtë ("Web Faqe") dhe çdo materiali dorëzuar, postuar ose të vendosura ndryshe në Web Site, së bashku me të gjithë dhe çdo material, komente, mesazhet dhe komunikimet tjera për të bërë, nga ose duke përdorur faqen e internetit, çdo pjesë e saj apo ndonjë shërbimi të lidhura ("Komunikim").
 • Duke përdorur Web Faqen ju jeni duke u thënë Soccer Wiki që ju e kuptoni, pranojnë dhe janë në gjendje të pranojnë këto Kushte dhe të bien dakord për tu përmbaheni këtyre kushteve. Nëse ju nuk e pranoni apo nuk kuptoni këto Kushte që ju nuk duhet të përdorni WebFaqe ose ndonjë pjesë të saj, duke përfshirë pa kufizim duke komunikuar.
 • If you are under the age of 18 and do not understand these Terms please ask a parent or guardian to explain their meaning to you.
 • Soccer Wiki mun te beje ndryshime te kushteve nga pergjate kohes dhe keto ndryshime do te hyjne ne fuqi menjehere sapo te behen te gatshme nga en.soccerwiki.org/terms-main.php
 • .

Go to Top

Use of the Web Site

 • Soccer Wiki ju jep një jo-ekskluzive, licencë të kufizuar për të shkarkoni dhe të përdorni Web Site tuaj vetëm për privat, jo-komerciale përdorim personal, vetëm përmes internetit. Ju nuk mund të transferojë, nën-licencën, ose të merren në këtë të drejtë, pa lejen paraprake me shkrim Soccer Wiki-së. Këto Kushte dhe të drejtat e dhëna nga ana e tyre nuk ju japin ndonjë titull apo pronësisë në faqen e internetit dhe nuk duhet të interpretohet si një shitje ose transferimin e ndonjë të drejte tjetër ose të drejtës së autorit.

Go to Top

Intellectual Property Rights

 • Përveç nëse specifikohet ndryshe shprehimisht, të gjithë të drejtën e autorit, të drejtat e projektimit, e drejtë bazës së të dhënave, të drejtat patentë, shenjë tregtare dhe të rights Tregtisë Dress dhe të drejtat tjera të pronësisë intelektuale në faqen e internetit i përkasin dhe jelek në Soccer Wiki, ose janë të licencuar për Soccer Wiki.
 • Te gjitha te drejtat e prones intelektuale te Soccer Wiki jane te mbrojtura dhe te fshehura.
 • Tregtisë UAll palë të treta markat tregtare dhe emrat janë pronë e pronarëve të tyre përkatës dhe Soccer Wiki bën asnjë garanci ose përfaqësim në lidhje me to. Më konkretisht, Soccer Wiki nuk pretendojnë apo pohojnë ndonjë titull të drejtë ose interes në ndonjë Komunikimeve palëve të treta ose çdo informacion ose të dhënat e përmbajtura në faqen e internetit që i referohet ngjarjeve reale botën, njerëzit, organizatat, ekipet, klubet, vendet, stadium, kompanitë, ose konkurse (Të dhënat Real Botërore).
 • Të gjitha të Dhënat Reale Botërore dhe të gjitha të drejtat në të Dhënave Reale Boterore janë pronë e pronarëve të tyre përkatës dhe Soccer Wiki nuk ka dhe nuk përfaqësojnë ndonjë lidhje apo shoqërimi me ndonjë të Dhënave Reale Botërore apo ndonjë subjekt i ndonjë te Dhënave Reale Botërore. .
 • Real World Data is included in the Web Site for the purpose of providing information only and to identify honestly and fairly real world facts.

Go to Top

Restrictions and Obligations

 • You agree not to:
  • hack, attempt to hack, modify, adapt, merge, translate, decompile, disassemble, decompile or reverse engineer or create derivative works out of the Web Site or any information contained in it, to the fullest extent permitted by applicable law;
  • remove, disable, modify, add to or tamper with any program code or data, copyright, trademark or other proprietary notices and legends contained on or in the Web Site;
  • make the Web Site or any Game available to any third party;
  • create software which mimics data or functionality in the Web Site;
  • use or deal in the Web Site except as permitted by these Terms;
  • include contact details intended to facilitate communication outside of the Web Site, in any Communication;
  • use your access to the Web Site, or information gathered from it, for the sending of unsolicited bulk email.
  • krijoni ndonjë reklamë duke përdorur Web Site-n pa përdorur Soccer Wiki-n;
  • mundëson hyperlinqet , Linqet URL, linqet grafike, hyperlinqet ose ndonjë mënyr tjetër të lidhjes për përfitim ose rritje të Web Site-s pa lejen primare nga Soccer Wiki;
  • shfaqë, publiko, kopjo, printo, posto ose në mënyr tjetër përdor Web Site-in dhe informacionet që përfshihen për të ardhurat e ndonjë plae të tretë ose web site pa përfshirë pelqimin e Soccer Wiki;
  • use the Web Site and any Communications nor process or use the information contained on or within the Web Site unfairly or for any illegal or immoral purpose;
  • use the Web Site and any Communications nor process or use the information contained on or within the Web Site for any commercial or business purpose;
  • delete or obscure any copyright or other proprietary notice.

Go to Top

Web Site

 • Pjeset e treta te web faqes dhe sherbimeve online nga te cilat Web Site Link (" faqet e jashtme") nuk jane te verifikuara apo te rishikuara nga Soccer Wiki
 • All use and access of External Sites is made at your own risk.
 • Çdo username dhe password lëshuar për ju është personale për ju, kështu që ju mund të përdorni dhe te qaseni web site dhe nuk duhet t'i jepet ndonjë pale të tretë pa pëlqimin paraprak me shkrim Soccer Wiki-së.
 • Te gjitha Komunikimet e derguara nga Soccer Wiki dhe te tjerat bashkangjitur me to jane te destinuara vetem per marresit dhe/ose te autorizuarut e tjere qe i pranojne ato.

Go to Top

Liability

 • Soccer Wiki jep dhe mban faqen e internetit për argëtim personale,në një "siç është" baza dhe është përgjegjës vetëm për të siguruar shërbimet e saj me aftësi të arsyeshme dhe kujdes.
 • Soccer Wiki nuk jep garanci te tjera ne lidhje me Web Site-in dhe deri ne maksimumin e lejuar nga ligji, Soccer Wiki perjashton pergjegjesine per:
  • çdo humbje ose dëmtim të çdo lloji dalel çdokush,duke përfshirë pa kufizim çdo direkte, indirekte,Humbja veçantë, ose rrjedhimore ndëshkuese nëse është apo jo e tillë buron nga çdo problem i cili Soccer Wiki është bërë i vetëdijshëm;
  • the accuracy, currency or validity of the information and material contained within any Communications or the Web Site;
  • any interruptions to or delays in updating the Web Site;
  • any incorrect or inaccurate information on the Web Site;
  • the infringement by any person of any copyright or other intellectual property rights of any third party through any Communication or use of the Web Site;
  • the availability, quality, content or nature of External Sites;
  • any transaction involving External Sites;
  • any amount or kind of loss or damage due to viruses or other malicious software that may infect a user's computer equipment, software, data or other property caused by persons accessing, using or downloading the Web Site, or any Communication;
  • all representations, warranties, conditions and other Terms which but for this notice would have effect.
 • Soccer Wiki nuk garanton se funksionimi i Web Site-it nuk do te nderpritet apo do te jete i lire ne gabime.
 • Soccer Wiki nuk do të jetë përgjegjës në çdo sasi për dështimin për të kryer çdo detyrim sipas kësaj Marrëveshjeje, nëse një dështim i tillë është shkaktuar nga ndodhja e ndonjë të paparashikuara paparashikuar përtej kontrollit të arsyeshëm të partisë të tillë duke përfshirë pa kufizim, ndërprerjet e Internetit ndërprerjet e komunikimit, zjarri, përmbytja, lufta ose akt i Perëndisë.
 • Except as provided above there are no other warranties, conditions or other Terms, express or implied, statutory or otherwise, and all such Terms are hereby excluded to the maximum extent permitted by law.
 • Këto Kushtet e mësipërme janë subjekt i të drejtave ligjore dhe të zakonshme tuaja të konsumit të ligjit dhe nuk do të kufizojnë ndonjë të drejtë ju mund të keni si një konsumator që nuk mund të përjashtohet në bazë të ligjit të zbatueshëm as nuk do të përjashtojë ose kufizojë përgjegjësinë Soccer Wiki-së për vdekjen ose dëmtimin personal që rezulton nga të saj neglizhenca as ndonjë përfaqësim mashtruese.
 • You agree that in relation to your use of the Web Site you will not in any way conduct yourself in a manner which is unlawful or which gives rise to civil or criminal liability or which might call into disrepute the Web Site.
 • You agree that you are and shall remain responsible for maintaining the confidentiality of your password and membership account and for all activities that occur under your account.
 • Ju me an te kesaj siguroni, mroni dhe mbani Soccer Wiki dhe Soccer Wiki affiliates dhe oficeret, drejtoret, pronaret, agjentet, ofruesit e informacioneve, affiliates, licensuesit, dhe te licensuarit e Soccer Wiki (kolektivisht, "Palët zhdëmtohet") pademshem nga dhe kunderdrejt cdo dhe krejt mbeshtetjes dhe shpenzimeve (perfshir edhe tarifat e arsyeshme te avokatve) shkaktuar nga palet e demshperblyer ne lidhje me cdo pretendim qe del nga cdo shkelje nga ju nga kto kushte ose pretendime te dalur nga perdorimi juaj i Web Siteit dhe komunikimet dhe cdo perdorje llogaris se antarsimit. Ju do te jbeni perpjekjet tuaja me te mira per te bashkpunuar me Soccer Wiki ne mbrojtje te cdo pretendimi, Soccer Wiki siguron te drejten, me shpenzimet e veta e Soccer Wiki, per te supozuar mbrojtjen e vetme dhe kontroll te cdo ceshtje perndryshe subject to indemnification by you.

Go to Top

Termination

 • Pa perkufizimin nga cdo e drejt tjeter mund te coj deri tek heqja, ndalimi, anulimi apo suspendimi i aksesit gjithashtu dhe perdorimi i Web Faqes dhe cdo pjese te saj pa verejtje, nese mer ne konsiderat (ne diskrecionin e saj te vetem) se ju keni shkelur ndonje nga keto regulla.

Go to Top

Privacy and Data Policy

 • Soccer Wiki do te perdore vetem informacione te mbledhura rreth jush ne perputhje me Dokumentin e Mbrojtjes se te Dhenave 1998.
  • Soccer Wiki mund të ju pyes për informacion të caktuar dhe ju mund të dorëzojë të dhënat personale në faqen e internetit (të tilla si emrin tuaj, adresën e-mail dhe detajet e kontaktit), kur ju regjistroheni ose të regjistroheni në faqen e internetit.
  • Soccer Wiki mund të regjistroni edhe se cilat pjesë të internetit dhe shërbimet që ju janë të interesuar në, si dhe modelet e trafikut të përdoruesit dhe përdorimin e internetit. Ky informacion do të mbahen të sigurt në përputhje me një politikë të sigurisë së brendshme dhe mund të përdoret:
   • process your Communications, your subscription to the Web Site and to enable your use of the Web Site and associated services;
   • open and run your account and provide you with an up to date, efficient and reliable service;
   • administer prize draws;
   • generally run the Web Site
  • Google and the DoubleClick DART cookie:
   • Google, as a third-party vendor, uses cookies to serve ads on this site.
   • Google's use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to this site and other sites on the Internet.
   • Users may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy.
   • We use third-party advertising companies to serve ads when you visit our website.
   • These companies may use information (not including your name, address, email address or telephone number) about your visits to this and other websites in order to provide advertisements about goods and services of interest to you.
   • If you would like more information about this practice and would like to know your options in relation to not having this information used by these companies, Please visit the Network Advertising Initiative website.
  • By subscribing and submitting your data you agree to this use.
  • Kohe pas kohe Soccer Wiki do te monitoroje dhe regjistroje telefonatat per qellime trajnimi dhe do te permiresoje sherbimin.
  • Soccer Wiki nuk do te mbledhe informacion mbi ju asnjehere pa pelqimin tuaj.
  • Ne perputhje me Aktin e Mbrojtjes 1998, Soccer Wiki eshte rregjistruar me Komisionin informativ Z1222362
  • Nese besoni qe Soccer Wiki ka informacion mbi ju qe ju nuk doni qe Soccer Wiki ta kete ose eshte e pasakt,ju lutemi kontaktoni Soccer Wiki siç eshte pershkruar poshtë dhe Soccer Wiki menjehere do ta rregulloj ose ta pastroj ate te dhene qe ju keni kerkuar sa me shpejt qe eshte e mundur.
  • Nese ke ndonje shqetesim rreth privatesis , ateher kontakto Soccer Wiki .

  Go to Top

  Marketing Communications

  • Soccer Wiki ju jep një zgjedhje nëse doni apo jo Soccer Wiki ose kompani të tjera me reputacion të ju kontaktojne për oferta, ngjarje dhe shërbime të reja ne te ardhmen ose aktivitete te lidhura që mund të jene të dobishme. Soccer Wiki nuk do të shesë ose të tregtoje informacione personale për kompani të tjera por Soccer Wiki do të donte të ju mbante të informuar për zhvillimet në Web Faqe dhe Lojra te caktuara dhe Soccer Wiki do të donte ti ndante të dhënat me kompani të tjera me reputacion që mund të kenë oferta dhe informacione interesante për ju (brenda ose jashtë BE).
  • Soccer Wiki nuk do te ju dergoj mesazhe marketingu apo ti kaloj informacionet e juaja ne pale te treta derisa ju nuk e jepni miratimin tuaj ose pasi ju e keni dhene ate.

  Go to Top

  Cookies

  • Soccer Wiki përdor 'biskota' në Web Faqe. Biskotat janë një mënyrë që informacione të tilla si nëse ju keni vizituar Web Faqen para regjistrimit në kompjuterin tuaj dhe përdoret nga Soccer Wiki për të përmirësuar Web Faqen dhe shërbimet në dispozicion për ju. Nëse ju nuk dëshironi qe Soccer Wiki të përdore biskota kur ju përdorni Web Faqen ju lutemi rregulloni funksionet e brovserit tuaj që të mos pranoni biskota. Dosja ndihmese e kompjuterit tuaj duhet të ju tregojë se si ta bëni këtë por ju lutemi vini re se kjo mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të përdorur Web Faqen dhe Lojra.
  • If you do not disable "cookies" the Web Site will ask for and store details including name and email address and may automatically insert certain information on the subscription or Communications forms so that you can use the Web Site with less form filling.

  Go to Top

  General Terms and Conditions

  • Te gjitha pyetjet, komentet apo kerkesat duhet te drejtohen ne adresen elektronike [email protected]
  • Keto Kushte perbejne te gjithe marreveshjen mes juve dhe Soccer Wiki dhe do te aplikohen per perjashtimin e te gjitha kushteve apo rregullave tjera te kontrates qe ju mund ti propozoni.
  • Failure to enforce any of these Terms will not be deemed a waiver of any term or right.
  • If any part of these Terms is found to be unenforceable, it will be construed as far as possible to reflect the intention and the remainder of the provisions will remain in full force and effect.
  • The Web Site is intended for and directed at the United Kingdom and no representation or warranty is made as to whether the Web Site complies with the regulatory regime and local laws of any other country.
  • Përdorimi i Soccer Wiki dhe i këtyre Kushteve janë subjekt i ligjeve të Anglisë te cilat do ta drejtonin interpretimin, zbatimin dhe efektin e të gjitha autorizimeve, përjashtimeve, licencave dhe kushteve te përdorimit dhe do të interpretohen në përputhje me ligjet e Anglisë dhe palët paraqesin të drejtën ekskluzive të gjykatave Angleze.
 • The English Language version of these Terms is the prevailing and authoritative version and any translation of these Terms is for reference only
 • Go to Top

  Additional Terms for the use of Google Maps

  • Me përdorimin e Soccer Wiki Google Maps, ju bini dakord me dispozitat e Google Terms of Use.

  1 nëntor, 2011

  We may at any time revise these terms and conditions without notice.

  Please check regularly.

  Perdorimi i vazhdueshem i Soccer Wiki pas nje ndryshimi eshte bere nese pranoni ndryshimin.

  Go to Top