Rregjistrohuni
|
Identifikohu

Të dhënat në dispozicion përBrazili

shkarko te dhenatShkarko
EmriPlayer Basic Data download for Brazil
përshkrimiThe Player Basic Data download containing basic player data for Brazil - generated at 15-Jun-2018 05:00:03
Te thenat u azhuruan2018-06-15 05:01:50
kliko ketu pet te shkarkuar
EmriTop Rated Data download for Brazil
përshkrimiThe Top Rated Data download containing the top 50 rated clubs and players, and biggest stadiums in Brazil - generated at 15-Jun-2018 05:00:03
Te thenat u azhuruan2018-06-15 05:01:49
kliko ketu pet te shkarkuar
EmriReferee Data download for Brazil
përshkrimiThe Referee Data download containing all referee data for Brazil - generated at 15-Jun-2018 05:00:03
Te thenat u azhuruan2018-06-15 05:01:49
kliko ketu pet te shkarkuar
EmriStadium Data download for Brazil
përshkrimiThe Stadium Data download containing all stadium data for Brazil - generated at 15-Jun-2018 05:00:03
Te thenat u azhuruan2018-06-15 05:01:49
kliko ketu pet te shkarkuar
EmriPlayer Data download for Brazil
përshkrimiThe Player Data download containing all player data for Brazil - generated at 15-Jun-2018 05:00:03
Te thenat u azhuruan2018-06-15 05:01:48
kliko ketu pet te shkarkuar
EmriClub Data download for Brazil
përshkrimiThe Club Data download containing all club data for Brazil - generated at 15-Jun-2018 05:00:03
Te thenat u azhuruan2018-06-15 05:01:48
kliko ketu pet te shkarkuar
EmriFull Data download for Brazil
përshkrimiThe Full Data download containing all data for Brazil - generated at 15-Jun-2018 05:00:03
Te thenat u azhuruan2018-06-15 05:01:46
kliko ketu pet te shkarkuar